آدرس واحد پخش محصولات پارلاق تجارت:

تبریز، خیابان امام خمینی، پشت ایستگاه BRT باغ گلستان

دفتر پخش مرکزی : ۰۴۱۳۵۵۱۷۶۱۸    

موبایل، واتساپ و تلگرام :  ۰۹۱۴۶۲۲۹۷۳۲