شرکت پارلاق تجارت فعالیت خود را با تولید قطعات  KSBپمپیران تحت لیسانس آلمان و استاندارد و نقشه های پمپیران شروع کرد و در این راستا توانست فعالیت خود را با سایر پمپ سازان برند کشور ادامه دهد و بعد از جمع آوری تجربیات ۳۰ ساله به تولید پمپ های فشار قوی و اتا و شناور روی آورد و با صادرات گسترده به کشورهای همسایه توانست به برند خوش نام در این زمینه تبدیل شود و فعالیت خود را گسترش داده و به تولید پمپ های خانگی و صنعتی کوچک نیز روی آورد این شرکت با برندهای مقاومت در بازار ایران ظاهر شده است از جمله ی آنها برند فرات می باشد گارانتی این شرکت جزو بهترین گارانتی های کشور بوده و توانسته رضایت مشتریان را جلب نماید